Cloud

Cloud Computing is een veel besproken onderwerp in de IT industrie. Private, Public en Hybrid Clouds zijn begrippen die in discussies veel voorkomen. Strategisch kijkend naar de toekomst lijken bepaalde keuzes soms te worden opgelegd. Vanuit FlexVirtual is het onze visie dat je eerst moet luisteren, leren en dan pas moet aanpassen.

cloud

De weg naar een publieke Cloud is nog ver, maar de mogelijkheden van deze nieuwe technieken en bedrijfsmodellen bieden ook nieuwe kansen. Deze kansen beginnen voor u wellicht in de Private Cloud en bewegen voor de minder kritische delen naar de Public Cloud.

Hierdoor ontstaat een hybride situatie waarbij zaken als veiligheid, uniformiteit en betrouwbaarheid toekomstbepalend zijn voor een volledige externe Cloud.

FlexVirtual en haar consultants zijn van mening dat virtualisatie het fundament van Cloud Computing is. De vormen van Cloud Computing zijn alleen groot in aantal. Graag adviseren wij uw op de volgende zaken:

  • Cloud Storage
  • Cloud Applicaties
  • Cloud Werkplekken
  • Cloud Application Development
  • Cloud Provider keuzen