Datacenter

Grote delen van de bedrijfsvoering vinden plaats binnen het datacenter of serverpark. Deze bedrijfsvoering wordt door FlexVirtual opgedeeld in workloads. Een workload is voor ons een combinatie van een besturingssysteem, applicatie en bijbehorende data die samen een duidelijke functie hebben.

De complexiteit van de workloads wordt vaak bepaald door de volgende zaken:

  • Hardware afhankelijkheid
  • Type besturingssysteem
  • Ketenapplicatie
  • Performance karakteristieken
  • Bedrijfsmatige vereisten

Onze consultancy en projecten richten zich binnen de solution Datacenter Workloads op de volgende activiteiten:

  • Virtual Datacenter (her)ontwerp
  • Workload Migraties (omzetten van fysiek naar virtueel of vice versa)
  • Virtuele test-, acceptatie- en ontwikkelomgevingen
  • Virtual Datacenter Automation/Orchestration (automatiseren van handelingen binnen het serverpark)

De voordelen van deze activiteiten zijn een betere beschikbaarheid, schaalbaar en flexibel, kostenbesparend, optimaal gebruik en vernieuwend / innovatief.