Tijdens het jaarlijks terugkerende evenement in zowel de Verenigde Staten als in Europa worden de nieuwe ontwikkelingen en visies voor de verschillende producten die door VMware worden gevoerd bekend gemaakt en aangescherpt. Tijdens het evenement in Europa wat werd gehouden in het Fira Gran Via in Barcelona waren ruim 12.000 bezoekers die hierover werden ingelicht.

Met een nieuwe ingang en een extra hal waar o.a. de registratie plaats vond, was er voldoende ruimte om alle bezoekers te bergen en waren er minder hotspots dan voorgaande jaren.

De nieuwe ontwikkelingen en visies zijn met name de doorontwikkelingen van de producten en diensten die tijdens de voorgaande edities zijn aangekondigd. Een van de nieuwe diensten die VMware biedt is de plaatsing van workloads op het Amazon AWS platform.

Deze mogelijkheid wordt eerst voor klanten binnen de VS geboden en zal op een later termijn ook beschikbaar komen voor Europese klanten. Voor Europese klanten is op dit moment het platform van IBM de grootste publieke cloud provider waarop de verschillende producten van VMware als een uitbreiding van het bestaande data center kan worden geplaatst.

VMware Cloud on AWS

VMware Cloud on Amazon Web Services maakt het mogelijk om een Software Defined Data Center (SDDC) als dienst af te nemen. Deze dienst wordt vanuit de Amazon datacenters gehost en geplaatst direct op de fysieke servers. De Software Defined Data Center cluster bestaat uit minimaal 4 fysieke servers en het cluster kan tot maximaal 16 fysieke servers worden uitgebreid. Het aantal gebruikte fysieke servers kan dynamisch tijdens het gebruik worden bijgesteld, het maakt daarbij niet uit hoeveel virtuele machines er op deze fysieke machines geplaatste zijn.

Een fysieke host binnen het Amazon data center bevat 2 CPU’s met 36 cores, 512GB RAM en lokale flash opslag (3.6TB cache en 10.7TB raw capacity)

De SDDC diensten zijn actief binnen de datacenter van Amazon, waardoor er directe en snelle toegang tot native Amazon diensten zoals EC2, Storage Gateway en Elastic Load Balancing direct beschikbaar zijn en geïntegreerd kunnen worden binnen de dienst.

Deze SDDC dienst kan on-demand worden afgenomen, maar ook in de vorm van een contracten die in 1 of 3 jaar kan worden afgesloten. Meer informatie over de VMware on AWS Cloud dienst kunt u vinden via de volgende URL: VMware Cloud on AWS

vRealize Suite 2017

Binnen de vRealize Suite 2017 zijn meerdere producten opgenomen die gezamenlijk een volledig Cloud Beheer Platform voor hybride omgevingen vormt. Er kunnen zowel publieke als privé Cloud mee worden onderhouden en geautomatiseerd. Met het toepassen van vooraf gedefinieerde policies zijn processen dynamische toe te passen en wordt de kwaliteit bewaakt.

De software is actief binnen het Software Defined Data Center wat zowel on-premises of in een publieke cloud kan zijn geplaatst. De Suite helpt om Intelligente Operations uit te voeren, de IT verder te automatiseren en toegang voor de ontwikkelaar tot de cloud te realiseren.

Binnen de vRealize Cloud 2017 zijn de volgende oplossingen opgenomen:

  • vRealize Automation 7.3: bevat de blueprints om de lifecycle van diensten voor eindgebruikers beschikbaar te stellen on-demand. Realiseert de toegang tot Integrated Containers, Docker hosts en Docker volumes en integreert deze met NSX diensten voor beveiliging.
  • vRealize Operations 6.6: geeft inzicht binnen het platform waardoor nieuwe mogelijkheden beschikbaar komen voor het intelligent plaatsen van workloads.
  • vRealize Business for Cloud 7.3: geeft de kosten van de verschillende toegepaste componenten weer en het daarbij toegepaste capaciteit verbruik. Inzichten vanuit AWS en Azure worden gecombineerd met on-premis informatie voor een volledig overzicht van de virtuele infrastructuur vanuit het kosten perspectief.
  • vRealize Log Insight 4.5: centraal punt voor alle logging die binnen het virtuele platform wordt gegenereerd en door correlatie van informatie logisch wordt weergegeven. Maak het mogelijk root-cause analysis uit te voeren.

Het onderhouden en bijwerken van de vRealise Suite kan worden gedaan met de vRealize Suite Lifecyle Manager. Deze software is inmiddels GA en kan worden toegepast om het uitrollen en patchen van de verschillende componenten te automatiseren. De tool gaat er vanuit dat de onderliggende vSphere Infrastructuur is voorzien van vSphere, vSAN, en NSX. De software is te downloaden via de volgende URL: VMware vRealize Suite Lifecycle Manager 1.0.

WaveFront

WaveFront is een product dat enige tijd terug door VMware is overgenomen. WaveFront wordt ingezet als SaaS dienst en kan de monitoring van Cloud oplossingen en applicaties uitvoeren. Informatie wordt verkregen vanuit verschillende sources afkomstig uit infrastructuur en applicaties.

Het doel van Wavefront is om de dienstverlening te verbeteren door de performance te monitoren en de beschikbaarheid van de applicaties te meten. Deze informatie wordt met elkaar gecorreleerd waardoor de werking van deze applicaties wordt geanalyseerd wat vervolgens weer kan worden gebruikt om verbeteringen binnen de infrastructuur of applicaties door voeren.

Indien u Wafefront zelf wilt testen kan dat door de volgende URL te gebruiken om een 30 dagen trail licentie te ontvangen: Start your free 30-day trial now!

AppDefense

Met VMware AppDefense (voorheen bekend onder Goldilocks) wordt het gedrag van applicaties binnen een virtuele machine geanalyseerd. Tijdens deze analyse wordt er naar vreemd gedrag gekeken wat afwijkend is van het normale gedrag van een applicatie. Indien er een afwijking wordt gedetecteerd door AppDefense dan wordt de executabele van de applicatie geblokkeerd en is er een handmatige handeling nodig om deze weer door te laten gaan.

AppDefense is in staat indien deze gecombineerd is met VMware NSX om een verdachte virtuele machine volledig van het netwerk af te sluiten. Deze virtuele machine kan vervolgens nader onderzocht worden en naderhand weer teruggeplaatst worden.

Meer informatie over AppDefense kan worden gevonden in de volgende URL: VMware AppDefense.

VMware HCX

VMware HCX is een zogenaamde Software as a Service (Saas) dienst die het mogelijk maakt om de workloads van een bestaand vSphere (minimaal vSphere 5.1) platform naar een publieke Cloud provider te migreren.  Deze dienst komt eerst bij OVH en IBM Cloud beschikbaar en op later termijn gaan er meerdere volgen.

Intern maakt VMware HCX gebruik van bestaande technologieën zoals vMotion en Data Replication om met zonder downtime een migratie van een virtuele machine vanuit een on-premis omgeving naar een publieke cloud provider te realiseren.

Het wordt op deze wijze eenvoudiger voor organisaties om diensten vanuit een publieke cloud provider te integreren en de verplaatsing van machines verder te vereenvoudigen.

vSAN Data Protection

Een nieuwe technische ontwikkeling voor het backupen van virtuele machines welke actief zijn op VMware vSAN is vSAN Data Protection. Deze oplossing werd als preview getoond en is na de protectie op host, rack en site het laagste niveau waarop bescherming van data kan worden geleverd. vSAN Data Protection werkt op basis van snapshots en gebruikt hierbij Redirect on Write (RoW) voor alleen de delta bestanden binnen een file voor het beschermen van data.

De toegepaste snapshot technologie is direct ingebouwd op het vSAN storage level niveau en is ontworpen om op te schalen volgens de geldende limieten van vSAN. De impact van het creëren van deze snapshots op de vSAN I/O is geminimaliseerd en heeft weinig invloed zelfs als er vele snapshots zijn aangemaakt.

HTML5

Met de aankondiging van de End-Of-Live van de Adobe Flash software in 2020, moeten leveranciers daadwerkelijk actie ondernemen. Pat Gelsinger heeft tijdens VMworld aangeven dat het gebruik van HTML5 voor steeds meer producten de standaard gaat worden en dat deze versneld worden omgezet. Pat gaf hierbij aan dat er daadwerkelijk naar de gebruikers wordt geluisterd. Met het beschikbaar stellen van vSphere 6.5 is hier al een begin in gemaakt en met het vrijgeven van Update 1 van de software. Is de vSphere Client onder HTML5 goed bruikbaar voor de dagelijkse werkzaamheden.

Conclusie

De visie Any Device, Any Application en Any Cloud zoals VMware deze al enige jaren weergeeft krijgt steeds meer vorm en wordt daardoor steeds meer werkelijkheid. Aanpassingen binnen deze visie worden gemaakt om waar nodig deze bij te stellen. De processen die hiervoor benodigd zijn worden opgenomen binnen daadwerkelijke producten en beschikbaar gesteld aan de eindgebruikers. Opnieuw heeft VMware de plannen verder bijgesteld.