Dagelijks wordt software van vele leveranciers gebruikt om verschillende taken te automatiseren en/of infrastructuren te bouwen. Om kennis van deze verschillende producten op te doen kunnen er trainingen worden gevolgd, die meestal worden afgesloten met een examen. VMware gebruikt voor de verschillende lijnen van hun producten een viertal richtingen, die zijn onderverdeeld in:

  • Datacenter virtualisatie (DCV)
  • Netwerk virtualisatie (NV)
  • Cloud Management and Automation (CMA)
  • Desktop and Mobility (DTM)

Deze verschillende richtingen hebben ook allen meerdere niveaus waarop je een examen kunt afleggen. De basis certificering is het Associate (VCA) examen. Een stap verder in de professionalisering is het Professional (VCP) examen. Daarnaast zijn er ook al enige tijd zogenaamde Advanced Professional examens (VCAP) beschikbaar, welke bestaan uit een tweetal examens waarbij je je kennis en kunde moet tonen over het ontwerpen en het bouwen van een oplossing. Het hoogste niveau wat je binnen VMware kunt behalen is het Design Expert (VCDX) examen. Hier zitten nog een aantal extra voorwaarden aan verbonden, waarbij je o.a. een design dient te schrijven dat beoordeeld wordt door een panel (van reeds gecertificeerde VCDX’en) en waarbij je je ontwerp moet verdedigen. De verschillende examens moeten dan ook in de weergegeven volgorde worden afgelegd (VCP->VCAP->VCDX), hierbij is VCA optioneel.

De onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de aanwezige richtingen en de verschillende niveaus.

VCP7-DTM

Onlangs heb ik het Professional examen voor Desktop and Mobility (DTM) afgelegd. Waar in het verleden het examen zich nog richtte op het inrichten en beheren van Horizon View, is het huidige examen sterk uitgebreid. Producten als VMware Mirage, App Volumes, Identity Manager, Workspace ONE en User Environment Manager maken nu onderdeel uit van het examen.

Kennis

Met de ervaringen vanuit de vorige examens en het gebruik van Horizon View en aanverwante producten is dit examen goed te doen. Voor wie nog niet veel met Mirage of Identity Manager/Workspace ONE heeft gedaan is het examen lastig. Er worden vragen gesteld die ingaan op schermbenamingen die je tijdens je normale werkzaamheden niet opvallen, maar tijdens het examen wel van belang zijn.

Voorbereiding

De examen blue print is een goed begin om je voor te bereiden op het examen en geeft informatie en links naar de verschillende documentatie bronnen waarop het examen is gebaseerd. Ook is het volgen van de bijbehorende training een goede voorbereiding, hiervan zijn er twee beschikbaar, namelijk:

Naast deze voorbereidingen zijn er ook verschillende LABs die je kunt gebruiken om je voor te bereiden. Voor het gebruik van Mirage zijn er helaas geen LABs beschikbaar, een demo geeft basisinzicht hoe het product eruit ziet en hoe je het zou moeten gebruiken.

Het examen

Met deze voorbereidingen ben je in staat het examen uit te voeren en deze te behalen. Het examen bestaat uit 76 vragen waarvoor je een minimale score van 300 punten moet behalen. Als je alle vragen goed hebt beantwoord kun je maximaal 500 punten scoren. Inschrijven voor het examen kan via de volgende URL (VCP7-DTM Examen), waarmee je via MyVmware inlogt en wordt doorgestuurd naar Pearson Vue die het examen namens VMware afneemt.

Succesvol afleggen examen

Na het succesvol afronden van het examen mag je de onderstaande badge toevoegen aan je overzicht: