De ontwikkeling van VMware vSAN gaat in een hoog tempo, met elke nieuwe versie komen nieuwe functionaliteiten beschikbaar die door de vele gebruikers van het platform met open armen worden ontvangen. Met de laatste release van VMware vSAN is deze nog sneller, veiliger en kosten effectiever geworden.

VMware vSAN

VMware vSAN is een volledig op software gebaseerde-, redundante- en virtuele machines geoptimaliseerde storage oplossing. Doordat VMware vSAN onderdeel is van de vSphere hypervisor is het niet nodig extra virtuele machines op het platform actief te maken om over de functionaliteit te beschikken. Met het plaatsen van een aantal disken (SSD/HDD) binnen minimaal drie machines kan er gestart worden met het gebruik van deze feature.

VMware vSAN gaat de aanwezige disken in de machine samenvoegen en gebruikt in het geval van een hybride (SSD/HDD) oplossing de SSD disken (minimaal 10% totale capaciteit) als caching laag en de HDD disken als capaciteit laag. Bij een All-Flash oplossing waarbij alle disken uit SSD’s bestaan, worden ze op een vergelijkbare manier opgedeeld.

vSAN Streched Clusters

Het creëren van een vSAN Streched Cluster was al langer mogelijk, hierbij waren de virtuele machines op beide locaties beschikbaar en kon de virtuele machine op een van de beide locaties actief zijn. Met vSAN 6.6 gaat de bescherming van de virtuele machines nog een stap verder doordat de virtuele machine redundantie nu ook op de locatie zelf plaats vindt. Hierdoor kan de virtuele machine binnen een streched cluster op zowel de remote locatie als op de eigen locatie redundant worden opgeslagen.

Hiermee ontstaat bescherming tegen lokale uitval van een host als ook het uitvallen van een totale locatie. Bij het gebruik deze totale bescherming hoeft de data niet meer te worden overgehaald van de andere locatie bij een lokaal disk probleem, waardoor er een betere performance ontstaat en een extra beschermingslaag.

Site Affinity

Site Affinity voor Streched Clusters geeft de mogelijkheid om virtuele productie machines op een locatie vast te zetten, waarbij de test of ontwikkel VMs zich vrij mogen verplaatsen. Voor applicaties die zelf de redundantie intern regelen, zoals bijvoorbeeld Microsoft Exchange Servers of Microsoft SQL Servers is de bescherming over meerdere sites niet nodig.  Hiervoor kunnen policies worden ingesteld om deze data binnen een enkele locatie van een vSAN Streched Cluster te houden.

Unicast

In voorgaande versies werd nog gebruik gemaakt van multicast voor het repliceren van de meta data informatie van het cluster, binnen vSAN 6.6 is het gebruik hiervan niet meer nodig. Alle communicatie kan op basis van Unicast worden uitgevoerd waardoor de netwerkconfiguratie eenvoudiger kan worden gehouden voor zowel de enkele site installaties als de vSAN Streched Clusters.

vSAN Encryptie

Beveiliging van data wordt steeds belangrijker en door het encrypted opslaan van data wordt deze op voorhand veilig opgeslagen. Het encrypten van data is direct ingebouwd binnen vSAN en maakt het mogelijk om alle aanwezige objecten op het vSAN Cluster te encrypten. Het is hierbij niet nodig om zogenaamde Self-Encrypting Drives (SEDs) toe te passen.

vSAN Encryptie kan worden toegepast op zowel Hybride oplossingen als ook op All-Flash configuraties en integreert hierbij met KMIP 1.1 compatible key management technologieën. Functionaliteiten als space efficiency, inline deduplicatie en compressie welke in All-Flash oplossingen zijn opgenomen worden volledig ondersteund waardoor een efficiënte en beveiligde storage oplossing ontstaat.

Performance Verbeteringen

Binnen vSAN 6.6 zijn verschillende optimalisaties doorgevoerd waardoor er een nog hogere performance kan worden behaald. De verschillende services zoals de compressie en deduplication componenten, maar ook de back-end I/O afhandeling van de object manager zijn verder geoptimaliseerd. Testen uitgevoerd door VMware zelf geven een performance verbetering tot 50% voor All-Flash opstellingen in vergelijking met een vSAN 6.5 gebaseerde installatie. Deze performance verbeteringen zijn o.a. behaald door de volgende verbeteringen:

  • Verminderen van de overhead op checksum controles;
  • Verbeterde compressie en deduplicatie;
  • Object Management verbeteringen;
  • iSCSI voor vSAN performance verbeteringen.

Daarnaast zijn de richtlijnen voor het instellen van de grootte van de cache specifieker geworden door voortschrijdend inzicht en de ervaringen uit een steeds groter wordende installbase.

vSAN 6.6 ondersteunt de laatste hardware innovaties en kan hierdoor direct support geven voor de laatste flashtechnologieën, zoals bijvoorbeeld de nieuwe Intel Optane NVMe SSD gebaseerde disken met 3D XPoint technologie.

Nieuwe Applicaties

De toepasbaarheid van VMware vSAN is heel divers. vSAN is uitermate efficiënt met het opslaan van data en geeft een goede performance aan de applicaties die binnen de virtuele machines worden uitgevoerd. Verschillende referentie architecturen zijn beschikbaar waar binnen het gebruik van de zogenaamde Next Gen Applications zijn uitgewerkt.

Voorbeelden hiervan zijn Intersystems Caché en Hadoop als Big Data oplossingen. Voor Citrix XenDesktop en XenApp zijn deze handleidingen met name bedoeld om de producten zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

VMware vSAN heeft een nauwe integratie met de mogelijkheden om cloud native applicaties uit te voeren door het gebruik van cluster manager zoals Mesos, Kubernettes en Swarm. Door het toepassen van de nieuwe vSphere Docker Volume Driver komt extra functionaliteit beschikbaar zoals multi-tenancy, snapshots en cloning voor Docker gebruikers op VMware vSAN.

Bijwerken Software

Nieuwe updates van VMware vSAN worden niet meer gelijktijdig met een volledige nieuwe release van VMware vSphere vrijgegeven. De nieuwe softwareversie kan worden verkregen door de updates van de software te downloaden. Dit bijwerken van de software bestaat voor vSAN 6.6 uit een drietal stappen. De hiervoor reeds bestaande processen kunnen worden gebruikt.

De vCenter Server software kan via de VAMI worden bijgewerkt. Binnen de VAMI dient een controle op updates uit te worden gevoerd, waarna de software (versie 6.5.0d) beschikbaar komt. Door deze software te downloaden en te installeren is de eerste stap uitgevoerd.

De volgende stap bestaat uit het bijwerken van de hypervisor software, hiervoor zijn meerdere methodes beschikbaar. Gebruik hiervoor dan ook de methode die gebruikelijk is binnen je organisatie. Bijvoorbeeld met het downloaden van de offline bundel kan het bijwerken van de software vanaf de commandline worden uitgevoerd.

De laatste stap is het bijwerken van het on-disk formaat van vSAN (indien het een upgrade betreft) naar versie 5.0. Dit kan worden uitgevoerd door vanaf een cluster node het commando vsan.ondisk_upgrade te gebruiken.

Na het uitvoeren van deze handelingen is de upgrade van het vSAN Cluster een feit en is het cluster na conversie van de disken klaar voor gebruik.

Conclusie

Grote verbeteringen zitten niet alleen maar in de major releases van software. Deze relatief kleine release geeft welkome en schaalbare oplossingen zoals bijvoorbeeld het wegnemen van het gebruik van multicast. Maar ook de extra bescherming van virtuele machines op beide locaties in het geval van een Streched Cluster is een veel gevraagde feature. Ook blijft het opmerkelijk dat er telkens weer performance verbeteringen zijn te vinden binnen de processen die de Sofware Defined Storage oplossing maken. Blijkbaar is de rek er nog niet uit en mogen we in de toekomst meer verbeteringen verwachten.