Binnen organisaties wordt gebruik gemaakt van veel verschillende hypervisors. Veel gebruikte hypervisors zijn VMware ESXi en Microsoft Hyper-V. Voor organisaties die nu gebruik maken van VMware ESXi en het Enterprise Cloud platform van Nutanix kunnen deze nu geautomatiseerd de overstap naar de hypervisor van Nutanix zelf maken. Nutanix heeft een product ontwikkeld dat dit proces vereenvoudigt. Voorheen moesten veel handmatige handelingen worden uitgevoerd voordat een machine op dit platform actief kon worden gemaakt.

Met Xtract for VMs heeft Nutanix een appliance ontwikkelt die eenvoudig op het Nutanix Enterprise Cloud platform kan worden geplaatst. De appliance verzorgt een inventarisatie van het sourceplatform (VMware ESXi) en wordt tijdens het uitrollen van de appliance direct gekoppeld aan het targetplatform, het Nutanix Enterprise Cloud (platform).

De appliance minimaliseert de tijd dat een virtuele machine door de migratie niet beschikbaar is door het proces te automatiseren en de synchronisatie vooraf plaats te laten vinden. Xtract for VMs bevat de volgende features:

 • Migratie van zowel ingeschakelde als uitgeschakelde VMs;
 • Pauzeren van de migratie en het hervatten ervan;
 • De migratie met behulp van een scheduler op een geschikt moment uit laten voeren;
 • Minimaliseren van de downtijd (of tijd dat applicaties niet beschikbaar zijn) van de applicatie binnen de VMs;
 • Een zogenaamd Cut-over moment naar de het nieuwe AHV cluster waarbij alleen de gewijzigde IO wordt nog wordt overgezet;
 • Migratie vanaf verschillende clusters vanuit een enkele management interface;
 • Sorteren en groeperen van VMs voor eenvoudige migratie;
 • Monitoring van het proces en de uitvoering van het migratie plan op individueel VM niveau;
 • Afbreken van het migratie proces voor individuele VMs.

 

De source omgeving dient minimaal te zijn voorzien van een vCenter Server 5.5 of hoger en er kunnen meerdere AHV clusters als target worden ingesteld. Het AHV Cluster dient minimaal van AOS 5.0x, AOS 5.1 of later te zijn voorzien.

Requirements

De VMs actief op het source systeem dienen te zijn voorzien van de VMware Tools en minimaal hardware level 7 te hebben. Om alleen de gewijzigde blokken te kunnen migreren wordt er gebruik gemaakt van Changed Block Tracking (CBT).

De verschillende gebruikte componenten zoals de VMware ESXi servers en de vCenter Server moeten op FQDN benaderbaar zijn. De VM informatie wordt ingelezen vanuit de vCenter Server en de communicatie wordt dan ook vanuit daar gerealiseerd. Met behulp van administratieve credentials op vCenter Server niveau en het AHV Cluster niveau wordt de koppeling tussen de systemen gerealiseerd.

Deployment

Het deployen van Xtract for VMs wordt met behulp van een CLI executable gedaan. Hierbij worden de verschillende benodigde gegevens opgegeven die benodigd zijn voor het deployen. De CLI interface kan worden gestart door de executable te starten en hierbij de parameter –c en het IP adres van het AHV Cluster op te geven:

./ cli-windows-amd64-0.1.901.exe -c cluster_virutal_ip_address

Er zijn executables beschikbaar voor zowel Windows, Linux als OSX. Na het starten van de CLI executable dient er aangemeld te worden op het cluster. Na het aanmelden kan het commando worden gegeven om de deployment uit te voeren.

deploy-vm vm-container storage_container vm-network virtual_machine_network ip- address


Hierbij dienen de juiste waardes aangevuld te worden, met de tab toets kunnen de waarden vanuit het AHV Cluster worden uitgelezen. De CLI executable detecteert dat er een image van de appliance aanwezig is en zal deze richting het AHV Cluster versturen. Hier wordt een virtuele machine van gecreëerd en de opgegeven IP gegevens in verwerkt.

Na een succesvolle deployment wordt automatisch een web browser geopend waar binnen het wachtwoord van de appliance wordt gezet. Na het invoeren van het nieuwe wachtwoord kan dat worden gebruikt om opnieuw aan te melden op de appliance.

Dashboard

Het Xtract for VMs dashboard bevat de verschillende knoppen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de migratie. Hier kunnen tevens de koppelingen met de source vCenter Server worden gelegd en de target AHV Cluster.

Na het leggen van de verbindingen met de source en target omgeving, zal Xtract for VMs automatisch een inventarisatie van de source omgeving uit voeren.

Migration Plans

Binnen de gebruikte Migration Plans zijn de VMs opgenomen die binnen het desbetreffende migratie plan worden mee genomen. Het migratie plan bestaat uit een viertal stappen welke doorlopen moeten worden.

De eerste stap is het opgeven van een naam voor het migratie plan, dit kan een verzameling van VMs zijn die allen bij een bepaalde applicatie behoren of een individuele VM die zijn werk onafhankelijk binnen de infrastructuur uitvoert.

De volgende stap is het selecteren van de target omgeving en de daarbij behorende omgeving. Xtract for VMs heeft de benodigde informatie reeds geïnventariseerd en een keuze kan worden gemaakt uit de verschillende beschikbare AHV Clusters en containers.

Binnen de volgende stap wordt de daadwerkelijke selectie gemaakt. VMs kunnen eenvoudig op naam worden opgezocht en met behulp van het + icon voor de VM naam wordt deze geselecteerd.

De derde stap bestaat uit het ingeven van de benodigde administratieve credentials. Dit is zowel nodig voor de Windows systemen als voor de Linux systemen. Dit maakt het mogelijk om VM informatie te verzamelen die op een later moment binnen het proces opnieuw benodigd zijn. Denk hierbij aan IP gegevens, welke na migratie weer correct worden geplaatst.

Met de Network Mappings worden de juiste voor gedefinieerde netwerken geselecteerd waar binnen de VMs moeten gaan communiceren. De koppeling wordt tijdens het migratieproces gelegd.

De laatste optie binnen dit scherm maakt het mogelijk de migratie verder te automatiseren en een moment te kiezen om deze uit te voeren. Hier kan een moment worden gekozen waarbij het minder druk is op het netwerk waardoor er geen vertraging voor andere aanwezige processen ontstaan.

De laatste stap in het creëren van het migratieplan is de controle van de ingevoerde gegevens. Indien hier alle gegevens goed zijn ingevoerd kan de creatie van het migratieplan worden afgerond. Er kan worden gekozen om deze alleen op te slaan, of ook direct met de migratie te starten.

Na het afronden van het proces wordt het dashboard opnieuw getoond waarbij het migratieplan is opgenomen. Bij het direct starten van de migratie worden er controles uitgevoerd door Xtract for VMs of de migratie aan alle voorwaarden voldoet en of er voldoende toegang is tot de source, target en de te migreren VMs.

Door een migratieplan te selecteren wordt de actuele status van het migratieplan weer gegeven. Eventuele foutmeldingen worden hier tevens getoond en veelal wordt er ook direct naar een oplossing verwezen of een aanwijzing gegeven die hierbij kan helpen.

Na het afronden van de initiële migratie kan er als laatste stap een cutover proces worden uitgevoerd. Tijdens dit proces worden de volgende stappen geautomatiseerd uitgevoerd:

 • De Source VM wordt uit geschakeld;
 • De virtuele NIC van de Source VM wordt gedisconnect;
 • De Source VM wordt voorzien van een notitie dat deze is gemigreerd binnen de eigenschappen van de VM.

 

De VM heeft de status dat hij gereed is voor het cutover proces. Door deze te selecteren en te kiezen voor cutover wordt het proces in gang gezet.

De laatste wijzigingen op de VM worden nog gesynchroniseerd en de source en target VM worden geconfigureerd.

Na afronding van het cutover proces wordt het onderstaande scherm getoond en kan er direct naar Prism worden gegaan om de werking van de VM te controleren.

Conclusie

Xtract for VMs is een prima middel voor het snel en efficiënt migreren van VMs vanaf het ESXi platform naar een AHV Cluster. De handmatige stappen die voorheen benodigd waren zijn hiermee weggenomen waardoor de totale doorlooptijd van een migratieproces geminimaliseerd wordt. De beschikbaarheid van de te migreren VMs wordt op deze wijze zo hoog mogelijk gehouden.

Voor organisaties die de stap naar een Nutanix Enterprise Cloud omgeving willen maken en hierbij de native hypervisor van Nutanix zelf wil gaan toepassen is deze oplossing een goed middel. De appliance past dan ook prima binnen de filosofie van Nutanix om One-Click oplossingen te creëren en Xtract for VMs is daarin een goede start. Momenteel is de software nog in beta en wordt deze naar verwachting op korte termijn vrijgegeven.