Een EZIS naar HiX migratie wordt gekenmerkt door een complexe en tijdrovende database update. Dit proces wordt tijdens de voorbereiding volledig geautomatiseerd, waarbij veelvuldig testconversies worden uitgevoerd. Na elke conversie worden er aanpassingen gedaan aan de migratie tooling en de productiedatabase, net zolang tot deze foutloos wordt doorlopen.
Deze aanpak vereist een testomgeving die voor elke conversie weer opnieuw met productiedata ververst moet worden. En de klassieke backup/restore aanpak neemt daarvoor al gauw meer dan 6 uur in beslag, belast het productie systeem en is arbeidsintensief.

FlexVirtual heeft hiervoor recentelijk bij een middelgroot ziekenhuis een alternatieve methode ingezet, waarbij het verversen van een testdatabase slechts een minuut duurt, en deze nauwelijks opslagruimte inneemt, door gebruik te maken van snapshot technologie. Hiermee is het eenvoudig mogelijk om meerdere testomgevingen te maken, waardoor verschillende gebruikersgroepen gelijktijdig aan de conversie kunnen werken, testen, accepteren en opleiden. Zo wordt ook de daadwerkelijke live-gang enorm versneld, kan er indien gewenst eenvoudig nieuwe server hardware worden ingezet en is er een zeer snelle herstel optie beschikbaar!

Deze technologie heeft zich zo goed bewezen dat ze nu ook operationeel ingezet wordt bij het snel en efficiënt beschikbaar houden van de OTA systemen, en bij het dagelijks verversen van de datawarehouse data. Tenslotte is er ook nog een variatie hiervan ingezet om de logship (uitwijk)database flexibel te kunnen “terugzetten in de tijd”, waarmee het dataverlies ten gevolge van corruptie danwel Ransomware geminimaliseerd wordt!

 

Het is onze overtuiging dat alle HiX klanten bij deze aanpak baat kunnen hebben, zowel bij de conversie van EZIS als bij het operationeel gebruik van HiX.
Wij komen dit graag bij u toelichten!