Bitdefender Gravityzone gebruikt een intern upgrade mechanisme waarbij geautomatiseerd steeds nieuwe functies binnen de oplossing worden aangeboden. Deze nieuwe functies en de verschillende updates gebruiken steeds meer opslagruimte op de virtuele appliance. Deze virtuele appliance wordt in de hedendaagse versie voorzien van 128GB aan disk ruimte. Voorgaande versies waren nog niet op dit niveau ingesteld waardoor de beschikbare diskruimte steeds beperkter wordt.

Een tekort aan disk ruimte wordt binnen het updatescherm met onderstaande melding weer gegeven.

Het vergroten van de disk ruimte kan volgens een procedure worden uitgevoerd. Hierbij wordt de disk op hypervisor niveau vergroot tot het gewenste niveau. In het voorbeeld wat hieronder wordt gebruikt wordt deze van 80GB naar 128GB vergroot. Na het vergroten van de disk is het nodig de partitie op het onderliggende besturing systeem te vergroten.

Hiervoor zijn de volgende handelingen benodigd:

Log in op de virtuele appliance met het Linux gebruikers id en wachtwoord wat bij de initiële installatie is gebruikt.

Na het aanmelden kan met het commando ls –aL /dev/sda* een overzicht van de beschikbare partities worden verkregen.

Vervolgens dient er met het commando ‘sudo fdisk /dev/sda’ de partitioner worden gestart.

Binnen de partitioner kan met het commando ‘p’ een overzicht van de aanwezige partities worden weer gegeven.

Met het commando ‘n’ wordt er een nieuwe partitie gecreëerd.

Vervolgens wordt er voor ‘p2’ gekozen om de primaire vrije partitie te creëren.

Er wordt gevraagd om de begin en eind sectoren, kies hiervoor de default voorstellen.

Na het aanmaken van de partitie dient het partitie type te worden aangepast, kies hier voor ‘3’.

Kies vervolgens voor ‘8e’ wat staat voor Linux LVM.

Met het commando ‘p’ kan er gecontroleerd worden of alle wijzigen correct zijn uitgevoerd. Hier wordt ook de nieuwe partitie weer gegeven welke op een later moment weer moet worden gebruikt, in dit voorbeeld is dit /dev/sda3

Met het commando ‘w’ wordt de nieuwe partitie tabel weg geschreven.

Na het weg schrijven van de partitie tabel is een herstart van het systeem benodigd om deze opnieuw in te lezen.

Na het herstarten en opnieuw aanmelden dienen de volgende commando’s gebruikt te worden.

Het commando ‘sudo pvcreate /dev/sda3’ creëert het fysieke volume.

Met het commando ‘sudo vgdisplay’ wordt een overzicht gecreëerd waarin o.a. de VG Name (Volume Group) in is weer gegeven, deze is op een later moment opnieuw benodigd. In dit voorbeeld ‘gzvg’.

Het commando ‘sudo vgextend gzvg /dev/sda3’ breidt de Volume Group uit met de beschikbare disk ruimte uit de nieuwe partitie.

Met het commando ‘sudo lvdisplay’ wordt een overzicht gecreëerd waarin o.a. de LV Name (Logical Volume) in is weer gegeven, deze is op een later moment opnieuw benodigd. In dit voorbeeld is dit ‘/dev/gzvg/root’.

Met het commando ‘sudo lvextend –L +63G /dev/gzvg/root’ wordt de bestaande partitie met 64GB uitgebreid.

Na het uitvoeren van het commando ‘sudo resize2fs /dev/gzvg/root’ wordt de beschikbare (beschrijfbare) diskruimte toegevoegd een de partitie.

 

Als afronding kan met het commando ‘df –hT’ de wijziging gecontroleerd worden.

Mochten er naar aanleiding van deze procedure nog vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met FlexVirtual